Gái xinh mặt ngây thơ bú cu địt nhau cùng anh bạn trai Satomi Suzuki, là không nhanh, xe dộ à tao em gái xinh, thảo nào em gái xinh bây giờ mới lên tiếng, phim xxx thế nào tiểng thưởng tính thế nào đây, hai chúng tao về nhất rồi nhé, miễn thắc mặc nhé được rồi đây, mỗi người 2000 đo vị chi là 12 nghìn đây nhé, thuộc về em gái xinh, gớm may cho em gái xinh là có thằng chồng đau hay đấy, mà còn khoản sau đó, có dám cho chồng em gái xinh làm không hả, đã nhận là phải nhận hết đấy chứ đến lúc này thì em gái xinh cau mày lại…